Om man äger ett företag, är arbetsledare eller chef gäller det att ha rätt personal på rätt plats i tid. Detta är allt som oftast livsviktigt för att företaget ska kunna överleva. Men att ha personal på plats är inte alltid helt enkelt och hur ska man kunna undersöka om den personal man har är tillräcklig för arbetet som utförs?

Att ha tillräckligt med personal

Om man ska kunna ha rätt personal på rätt plats i tid måste det i första hand finnas tillräckligt med personal. Inom vissa yrkesområden kan man via undersökningar se att de anställda har svårt att hinna till rätt plats i rätt tid och då får man ofta skicka en vikarie eller så blir arbetet helt enkelt försenat.

Att spåra personalen

Under en tid kan det vara bra att ordna så att företaget kan spåra personalen, till exempel via en app. Då kan den som är personalansvarig snabbt och enkelt se att det finns rätt personal på rätt plats i tid. Om så inte är fallet kan den som kontrollerar loggarna också se var det stoppar upp sig i schemat och bedöma om det behöver sättas in mer personal där eller om arbetet behöver läggas om.

Vissa kan dock anse att det är mycket integritetskränkande att bli spårade på arbetstid. Men om man förklarar för de anställda att detta endast gäller under en viss tid och om speciella enheter där denna spårning finns, som sedan lämnas på arbetsplatsen efter arbetstid, delas ut brukar det underlätta en hel del. Det gäller att förklara att detta kan vara en lösning för att få de anställdas arbetsbörda att minska och kanske kan ge övertygande resultat om att mer personal behövs.

Viktigt att hålla koll på personal

Om man behöver ha rätt personal på rätt plats i tid måste man också se till att det är möjligt i praktiken. Om man märker att schemat inte alltid följs, kan det vara en god idé att under en tid införa spårning av personalen så man enkelt kan se var det tar extra tid och där sätta in extra resurser. Trots att det kan upplevas som lite kränkande, är det för både personalens och företagets intresse att ha en bra arbetsmiljö.

Rätt personal på rätt plats i tid är viktigt