När det gäller tidrapportering är det många företag som har problem med att de har för svåra system för att de anställda ska förstå hur och när tidrapporterna ska lämnas. Det finns dock enkla och smidiga appar för tidrapportering, men hur fungerar de och varför är de bra för företaget?

Hur fungerar tidrapporterings appar?

Den bästa tidrapporterings appen låter en användare smidigt och enkelt rapportera in sina tider. Det finns också vissa appar som använder telefonens GPS och ger en kartbild över den anställdes rörelser under arbetstid. På så sätt kan arbetsledningen undersöka om den anställde verkligen varit på arbetsplatsen vid de tider den anställde anger.

Varför är appar bra?

Med den bästa tidrapporterings appen slipper man sitta med papper som ska fyllas i och de anställda kan smidigt och enkelt fylla i sina arbetade timmar direkt efter arbetspasset utan att behöva åka in till kontoret. Det finns också vissa appar där den anställde bara klickar på en knapp för att starta arbetsdagen, och sedan klickar på knappen igen för att avsluta arbetspasset för dagen.

Eftersom en app kan laddas ner till i stort sett alla smartphones, kan generellt sett alla använda dem. Att inte behöva skriva ut papper med tidrapporter och liknande sparar dessutom både tid, pengar och miljö. Om företaget finns på flera olika ställen i ett land slipper man med en app också problem med att papper ska skickas och mejlas. Den som har ansvar för löneutbetalningar kan enkelt gå in i appen och se hur många timmar en viss anställd jobbat och därefter betala ut rätt lön.

Flera fördelar med appar

Om man använder sig av en app för inrapportering av arbetstider kan man spara mycket tid både som anställd, företagsägare och chef. Arbetstiden kortas ner, pengar sparas och belastningen på miljön minskar. Den bästa tidrapporterings appen kan dessutom kopplas till arbetsplatsen och när den anställde kommer fram registreras detta automatiskt. Den anställde kan därefter direkt börja arbeta. När arbetsplatsen lämnas registreras även det och den anställde får automatiskt registrerat i appen hur länge arbetsdagen varat.

Bästa tidrapporterings appen registrerar tider automatiskt.